تماس با ما

  • تلفن21-2260-2917
  • ایمیل پشتیبانی:info@holooweb.ir
  • بخش فروش:hoolooweb@gmail.com

بستن

پشتیبانی

اموزش حرفه ای نرم افزار فرانت پیج 10

  • 30
    آگوست

اموزش حرفه ای نرم افزار فرانت پیج 10

چگونه با استفاده از ديد Reports سلامت سايت را چك كنيم؟

ديد Reports ، اطلاعات ضروري در مورد سايت ارائه مي كند. بعلاوه، اشكالات محتمل صفحات را نشان مي دهد و بصورت يك نقطه مركزي براي اصلاح كردن اين مشكلات عمل مي كند.

يك سايت باز كنيد


از منوي File ، گزينه Open Web را انتخاب كنيد. بعد سايتي كه مي خواهيد چك كنيد را پيدا كنيد و روي دكمه Open كليك كنيد.

ديد Reports را باز كنيد


روي دكمه Reports در نوار Views كليك كنيد تا Site Summary را در ديد Reports باز كنيد. Site Summary ، مقدار زيادي اطلاعات در مورد سايت ارائه مي كند. براحتي مي توانيد ببينيد چند فايل در سايت داريد و اين فايل ها چقدر فضا اشغال مي كنند. اين صفحه، صفحاتي كه به كندي بارگذاري مي شوند، هايپرلينك هاي قطع شده و فايل هاي لينك نشده در سايت كه از طريق يك لينك نمي توان به آنها رسيد را نشان مي دهد.

مرتب سازي فايل ها


براي مشاهده اطلاعات بيشتر در مورد يكي از اين گزارش ها، روي اسم آن دابل كليك كنيد (يا از منوي View ، گزينه Reports را انتخاب كنيد و اسم گزارش مورد نظر را از منوي حاصله انتخاب كنيد.).

نوار ابزار Reporting را باز كنيد


براي اينكه مشاهده كردن گزارش هاي مختلف، آسان تر شود مي توانيد نوار ابزار Reporting را باز كنيد. براي اين كار، از منوي View ، گزينه Toolbars و بعد گزينه Reporting را انتخاب كنيد.

يك گزارش باز كنيد


در نوار ابزار Reporting ، روي فلش ليست Reports كليك كنيد و گزارشي كه مي خواهيد مشاهده كنيد را انتخاب كنيد. در اين مثال، گزارش Slow Pages (صفحات كند) انتخاب شده است.

تنظيمات گزارش را تغيير دهيد


بسياري از گزارش ها، تنظيماتي براي بهتر كردن گزارش دارند. براي مثال، در گزارش Slow Pages ، مي توانيد تعيين كنيد كه از نظر شما يك صفحه كند، چند ثانيه براي بارگذاري زمان نياز دارد.ليست Report Setting در نوار ابزار Reporting را باز كنيد و اين زمان را بر حسب ثانيه انتخاب كنيد.

تغيير دادن وضعيت انتشار


در ديد Reports مي توانيد وضعيت انتشار صفحات را مشاهده كنيد و تغيير دهيد. وضعيت انتشار صفحه مي تواند Publish يا Don’t Publish باشد. اگر مي خواهيد قبل از Upload كردن يك صفحه به سايت، روي آن كار كنيد، بايد Don’t Publish را انتخاب كنيد. براي اين كار، از ليست Reports در نوار ابزار Reporting ، گزينه Workflow و بعد گزينه Publish Status را انتخاب كنيد.

Propertiesرا انتخاب كنيد


صفحاتي كه نمي خواهيد فعلاً منتشر كنيد را انتخاب كنيد (براي انتخاب كردن بيش از يك صفحه، كليد Shift را همزمان نگه داريد.). روي صفحات انتخاب شده كليك راست كنيد و گزينه Properties را انتخاب كنيد. كادر محاوره اي Properties مربوط به فايل هاي انتخاب شده باز مي شود.

برگه Workgroup را انتخاب كنيد


روي برگه Workgroup كليك كنيد.

وضعيت انتشار را مشخص كنيد


گزينه Exclude this file when publishing the rest of the web را انتخاب كنيد. بعد روي Ok كليك كنيد. اكنون وقتي كه سايت خود را منتشر مي كنيد، اين صفحات به سرور Upload نمي شوند.

گزينه هاي مربوط به گزارش


از منوي Tools گزينه Options را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي Options باز شود. روي برگه Reports View كليك كنيد. در اين برگه تنظيمات مربوط به تعريف كردن فايل هاي اخير، فايل هاي قديمي تر و صفحات كند را مشخص كنيد. همچنين مي توانيد سرعت مودم مورد استفاده براي تعيين صفحه كند را مشخص كنيد و تعداد ماه هايي كه بايد در گزارش استفاده نشان داده شوند را انتخاب كنيد.

تنظيمات را ذخيره كنيد


روي Ok در كادر محاوره اي Options كليك كنيد. گزينه هاي انتخاب شده، بلافاصله روي گزارش هاي جديدي كه مشاهده مي كنيد اعمال مي شوند.

ويرايش كردن يك فايل


از ديد Repots ، مي توانيد فايل ها را براي ويرايش باز كنيد. روي اسم فايل مورد نظر دابل كليك كنيد. تا آن فايل در ديد Page باز شود.

* توجه*
چگونه يك گزارش را بخوانيم

هر گزارشي، صفحاتي از سايت را ليست مي كند كه به آن گزارش خاص مربوط است. (براي مثال، گزارش Unlinked Files ، فايل هايي در پوشه هاي وب را نشان مي دهد كه هيچ لينكي به صفحات ديگر ندارند.). براي مشاهده صفحاتي كه download كردن آنها كند است، گزارش Slow Pages را باز كنيد( از منوي View ، گزينه Reports ، بعد گزينه Problems و بعد گزينه Slow Pages را انتخاب كنيد.). از اين ديد، روي يك آيتم در ليست كليك كنيد و كليد F2 را بزنيد تا بتوانيد اسم يك فايل يا عنوان يك صفحه را تغيير دهيد. گزارش Broken Hyperlinks ، ليستي از صفحاتي را نشان مي دهد كه لينك قطع شده داشته باشند يا هنوز صحت سنجي نشده اند.( به كار عملي«چگونه لينك ها را اصلاح و بروزرساني كنيم» مراجعه كنيد).

ميان بر براي وضعيت انتشار

روش سريع تري براي مشخص كردن فايلي كه نمي خواهيد منتشر شود وجود دارد. در ديد Reports ، از منوي View ، گزينه Reports و بعد گزينه Publishing Status را انتخاب كنيد. و فايل را انتخاب كنيد تا كل خط هاي لايت شود. روي كلمه Publish يا Don’t Publish در ستون Publish كليك كنيد تا اين ليست فعال شود. از اين ليست، گزينه Don’t Publish را انتخاب كنيد. اگر هم مي خواهيد صفحه را منتشر كنيد گزينه Publish را انتخاب كنيد.

Comments are closed.