تماس با ما

  • تلفن21-2260-2917
  • ایمیل پشتیبانی:info@holooweb.ir
  • بخش فروش:hoolooweb@gmail.com

بستن

پشتیبانی

اموزش حرفه ای نرم افزار فرانت پیج – 8

  • 29
    آگوست

اموزش حرفه ای نرم افزار فرانت پیج – 8

چگونه كل سايت را از نظر املايي بررسي كنيم؟

در بخش 3« كار با متن» از بررسي كننده املايي براي پيدا كردن اشتباهات املايي در صفحه استفاده كرديد در اين كار عملي ياد مي گيريد كه چگونه كل سايت را از نظر املايي بررسي كنيد. وقتي كه يك اشتباه املايي پيدا شد، مي توانيد به آن صفحه برويد تا آن را اصلاح كنيد.

بررسي كننده املايي را باز كنيد


سايت مورد نظر را پيدا كنيد. بعد از منوي Tools ، گزينه Spelling را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي Spelling باز شود.

Entire web را انتخاب كنيد


يكي از گزينه هاي Entire web ( كل سايت) يا Selected page (صفحه انتخاب شده) را انتخاب كنيد. (بصورت پيش فرض، كل سايت بررسي مي شود).

به ليست كارها اضافه كنيد


اگر مي خواهيد يك كار به ليست كارهاي خود اضافه كنيد تا به شما يادآوري شود كه اشتباهات هر صفحه اي كه اشتباه املايي يا تايپي دارد را تصحيح كنيد، گزينه Add a task for each page with misspelling را انتخاب كنيد. ليست كارها در بخش 7 شرح داده شده است. ليست كارها، به شما امكان مي دهد تا تمام تصحيح هايي كه روي سايت انجام شده است را مشاهده كنيد. همچنين اگر بعداً بخواهيد تصحيح ها را تكميل كنيد ليست وظايف، سودمند خواهد بود.

بررسي را شروع كنيد


روي دكمه Start كليك كنيد تا بررسي املايي با استفاده از گزينه هايي كه انتخاب كرديد شروع شود.

يكي از صفحات را باز كنيد


بعد از اينكه بررسي كننده املايي كل سايت را بررسي كرد، ليستي از صفحاتي كه اشتباه دارند ارائه مي كند. براي باز كردن يكي از اين صفحات، روي آن دابل كليك كنيد.

يكي از گزينه هاي تصحيح را انتخاب كنيد


صفحه انتخاب شده در ديد Page باز مي شود و بررسي كننده املايي باز مي شود. براي ناديده گرفتن اين كلمه روي Ignore كليك كنيد، براي تغيير دادن آن روي change كليك كنيد و براي اضافه كردن آن به فرهنگ لغات، روي Add كليك كنيد.

بررسي كردن صفحه بعدي


بعد از اينكه صفحه جاري اصلاح شد، پرسيده مي شود كه آيا مي خواهيد صفحه بعدي را اصلاح كنيد. براي اصلاح كردن صفحه بعدي، روي Next page كليك كنيد. همچنين مي توانيد روي Back to List كليك كنيد تا صفحه جديدي را براي بررسي املايي، انتخاب كنيد

Comments are closed.